Matkailustrategia 2023 – 2027

Matkailustrategia 2023 – 2027

Keuruu retkeilykaupunki

– tunne yhteys

STRATEGIATYÖN PROSESSI TAVOITTEET JA VIITEKEHYS

Yhdessä tehden

Keuruun matkailustrategian suunnitteluun tammi–kesäkuussa vuonna 2023 osallistui aktiivisesti niin kaupungin, taajamien, matkailuyritysten kuin matkailuverkoston edustajia.

Ennakkokyselyn tavoitteena oli koota yhteen näkemyksiä Keuruun matkailualueen mahdollisuuksista ja kehittämisestä.

Kaikille avoimiatyöpajoja järjestettiin neljä Keuruun matkailupalveluyritysten tiloissa, joissa osallistujat osallistettiinstrategiaryhmätyöskentelyyn.

Alueen yrityksistä ja kaupungin edustajista koottu ryhmä linjasi strategian valinnat ja ohjasi työpajoista ja koostamisesta vastanneen Aava & Bangin työtä.

Matkailutulo ja työllisyysvaikutukset

Keuruun retkeilyalueen tunnistetut vahvuudet

Matkailua kehitetään koko Keuruun alueelle olemassa olevien vahvuuksien pohjalta, toimintaa ohjaavien teemojen mukaisesti. Vahvuuksien tueksi kehitetään uusia uniikkeja kohteita ja palveluita matkailijoiden tarpeisiin. Oheen on nostettu strategian työpajoissa ja taustatyössä tunnistettuja vahvuuksia ja kilpailuetuja.

DSC02027
Keuruun historiallinen kulttuuri ja palvelukeskusta
Koe vanhan Keuruun autenttinen lumo. Kaikki palvelut, tapahtumat, kaupat ja kulttuurikokemukset sijaitsevat saaressa keskellä Keurusselän rantamaisemaa.

Kohteita mm.
Vanha Keuruu ja kirkot Palvelukeskusta ja ravintolat Satama alue ja siipirataslaiva

AVAINSANAT & MATKAILUTRENDIT

kultuurihistoria, palvelut, kokemukset helppous, saavutettavuuus

SN_20230609-DSC06414
Keuruun kylien kokemukset & tarinat
Keuruun kyliä yhdistävät historialliset tarinat ja maaseuturomantiikka. Keuruun kylät tarjoavat uniikkeja luonto-, kulttuuri- ja majoituskokemuksia.

Kohteita mm.
Pihjalaveden
erämaakirkko ja reitistö
Haapamäen höyryveturipuisto
Himmaanmäen näkötorni ja ulkoilualue Maaseutumajoittajat ja tilat

AVAINSANAT & MATKAILUTRENDIT

uniikki kulttuuri, aitous ja tarinallisuus, vastuullisuus merkityksellisyys, kokemukset

Keuruun luonnon retkeilyreitistö ja kohteet
Palveluiden kupeessa on helposti saavutettavat laajat luonto ja vesialueet. Luonnossa riittää koettavaa niin korpea kuin turvallisia ja helppoja luontokokemuksia kaipaavalle.

Kohteita mm.
Keurusselkä ja muut vesistöt Luonnonsuojelualueet Luontopolut ja laavut

AVAINSANAT & MATKAILUTRENDIT

ulkoilualueet, luontokokemukset, retkeily, kestävä matkailu, saavutettavuus

Keuruun tapahtuma- ja lomakokemukset
Keuruun alueella on tapahtumia, paljon tekemistä ja lomatunnelmaa. Täällä on helppo majoittua, mökkeillä ja viihtyä keskellä suomalaista luonnonrauhaa itselle tärkeiden asioiden parissa.

Kohteita mm.
Matkailukeskus Keurusselkä
Camping ja lomakeskukset
Vuokramökit ja lomahotellit
Tapahtumat ja harrastepaikat

AVAINSANAT & MATKAILUTRENDIT

tapahtumat, aktiviteetit, majoitus, lomaohjelma

STRATEGINEN ALUE KARTALLA

Yhdessä tehden

Strategia pitää sisällään koko Keuruun matkailualueen, johon kuuluu:
Keuruun palvelu-ja kulttuurikeskusta
Keurusselän alue
Keuruun kylät
 

Alueesta puhutaan strategiassa Keuruuna, vaikka alue pitää sisällään useita seutu ja taajama alueita. Kaikki kolme kehitysaluetta sisältävät matkailua
tukevia kohteita, majoittajia ja palveluita. Alueen markkinointinimeksi valikoitu

Keuruun retkeilykaupunki perusteluina:

 • selkeä profiloituminen kohderyhmille
 • vetovoimaisuus ja tunnettuuden kasvu
 • teemoina yhdistyvät kulttuuri, luonto, hyvinvointi

Matkailustrategia 2023 – 2027

Keuruu retkeilykaupunki

– tunne yhteys
*Keuruun matkailustrategia on kartta, joka piirtää reittiviivoja kohti tiiviimpään ja suunnitelmallisempaan yhteistyöhön kaupungin, matkailuyrittäjien ja muiden sidosryhmien välillä.
* Kumppanimme strategian laatimisessa on ollut Aava & Bang Oy

Matkailustrategia 2023 – 2027

Keuruu retkeilykaupunki

Visio
*Keuruun matkailualue on saavutettava luonto ja kulttuurisuhteen vahvistaja ja kehittäjä.
*Tarjoamme aktiivisia, rentouttavia ja vastuullisesti tuotettuja luontokokemuksia tarinallisessa kulttuuriympäristössä, lämminhenkisellä huolenpidolla.

Matkailustrategia 2023 – 2027

Keuruu retkeilykaupunki

– tunne yhteys

Strategiset teemamme 1/3

Tunne yhteys luontoon ja itseesi

*Helposti saavutettavat retkeily- ja luontokokemukset

Helposti saavutettavat retkeily ja luontokokemukset

Tehdään monipuolisista luontokokemuksista
oleellinen ja helposti saavutettava osa Keuruun
alueen vierailua. Edistetään vastuullista kotimaan
matkailua.

YRITTÄJILLE

 • Mieti, mitä näistä voit kehittää omassa liiketoiminnassasi?
 • Miten voit osallistua yhteiseen kehitystyöhön?

 

KEURUULLE

 • Työryhmä valitsee jokaiseen alakohtaan kehittämisestä vastaavat toimijat

LUONTO-& RETKEILYTEEMAN KESKEISET TOIMET:
Näihin asioihin panostamme yhdessä ja erikseen.

Tunnettu ja vastuullinen luonto ja retkeilykohde

 1. Keuruun retkeilykaupungin matkailubrändin kehittäminen
 2. Luontokokemusten yhteismarkkinoinnin kehittäminen
 3. Vastuullisuusohjelman käynnistys Jyväskylä Regionin tuella

Keurusselän retkeilyalueen ja palveluiden kehitys

 1. Keuruun retkeilyalue hanke: rahoituksen hankkiminen, reitistön suunnittelu, rakentaminen, merkitseminen, palveluiden ja markkinoinnin kehitys
 2. Retkeilypalveluiden digitaalinen ostaminen: valmiiden retkien tuotteistus ja helposti ostettaviksi verkon kautta.
 3. Välinevuokrauksen ja kuljetusten kehittäminen eri alueilla: lomalle ja retkelle myös ilman autoa (julkinen liikenne)

Monipuoliset ja saavutettavat luonto ja retkireitistöt

 1. Reitistöjen kehitys: rakentaminen, digitalisointi, saavutettavuus ja tarinallistaminen
 2. Luonto ja retkitapahtumien kehitys ja yhteismarkkinointi valituille kohderyhmille
 3. Vesistöalueiden retkeilyn kehittäminen

Matkailustrategia 2023 – 2027

Keuruu retkeilykaupunki

– tunne yhteys

Strategiset teemamme 2/3

Tunne yhteys kulttuuriin ja ihmisiin

* Kulttuurikokemusten ja tapahtumien kehittäminen

Kulttuurikokemuksien ja tapahtumien kehittäminen

Luodaan tarinoita, tapahtumia ja palvelukonsepteja, jotka herättävät aineettoman kulttuuriperimän eloon ja tuo sen koettavaksi. Kehitetään ihmisten välistä tunneyhteyttä vahvistavia tapahtumia ja palveluita.

YRITTÄJILLE

 • Mieti, mitä näistä voit kehittää omassa liiketoiminnassasi?
 • Miten voit osallistua yhteiseen kehitystyöhön?

KEURUULLE

 • Työryhmä valitsee jokaiseen alakohtaan kehittämisestä vastaavat toimijat

KULTTUURI & TAPAHTUMATEEMAN KESKEISET TOIMET:
Näihin asioihin panostamme yhdessä ja erikseen.

Tapahtumatoiminnan kehittäminen ja lisääminen ympärivuotiseksi

 1. Keuruun kärkitapahtumat: ympäri vuoden yhteistyössä lähialueiden kanssa
 2. Kohderyhmäkohtainen lomakokemuksen kehitys: loma ja viikko ohjelmat
 3. Ohjatut ja omatoimiset kulttuuriretket osana luontoreitistön kehittämistä 

Paikalliskulttuuri ja tarinallistaminen

 1. Tarinallisten sisältöjen luominen: tarinat osaksi matkailua
 2. Retkikohteiden tarinallistaminen: digioppaat ja tarinat reiteillä
 3. Paikalliset tarinankertojat ja kulttuurioppaiden lisääminen

Keuruun uniikkien kokemusten kehitys

 1. Satama alueen kehitys: satamat ja reitit hankkeessa tuotetun masterplanin tavoitteiden mukaisesti
 2. Keuruun ruokakulttuurin kehitys: Lähiruokaa kylistä keskustaan, sesonkimenut
 3. Uniikkien retkien, kokemusten ja kohteiden kehitys: esim. saunakokemukset, Gallen Kallela, meteoriitti

Matkailustrategia 2023 – 2027

Keuruu retkeilykaupunki

– tunne yhteys

Strategiset teemamme 3/3

Tunne yhteys hyvinvointiin ja huolenpitoon

* Palvelukokemuksen ja yhteistyön kehittäminen

Palvelukokemuksen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätään saavutettavaa, hyvinvointia edistävän ja vastuullisen matkailun tarjoamaa kohderyhmille. Pidetään matkailijoista hyvää huolta lisäämällä yritysten välistä ja alueellista yhteistyötä.

YRITTÄJILLE

 • Mieti, mitä näistä voit kehittää omassa liiketoiminnassasi?

   

 • Miten voit osallistua yhteiseen kehitystyöhön?

KEURUULLE

 • Työryhmä valitsee jokaiseen alakohtaan kehittämisestä vastaavat toimijat

HYVINVOITI JA PALVELUTEEMAN KESKEISET TOIMET:
Näihin asioihin panostamme yhdessä ja erikseen.

Matkailun palvelukokonaisuuden kehitys

 1. Rentouttavien hyvinvointikokemuksien tuotteistus ja vienti verkkoon ostettavaksi
 2. Palvelukokemusosaamisen kehitys ja osaamisen jakaminen
 3. Majoitustoiminnan kehitys: retkeilyä ja lomailua tukevan monipuolisen majoitustoiminnan kehitys eri kohderyhmille

 

Helposti saavutettava kohde

 1. Yhteistyö lähiseutujen kanssa, yhteismarkkinointi ja tuotteistuksen kehittäminen
 2. Saapumisen helpottamisen kehitys
 3. Saavutettavien kohteiden kehitys. Lisätään helposti saavutettavia kohteita ja reittejä

 

Matkailuyhteistyön kehitys ja johtaminen

 1. Alueellinen yhteiskehitys ja osallistuminen: Jyväskylä region ja Lakeland alueen yhteistyön kehittäminen. Osallistuminen maakunnallisiin matkailun kehittämisen hankkeisiin ja yhteismarkkinoinnin ja myynnin toimenpiteisiin
 2. Keuruu yhteismarkkinointi ja vuosikello: tehdään jatkuvaa markkinointiyhteistyötä alueorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 3. Yhteistyön kehittäminen yritysten välillä: yhteistä palvelukehitystä ja
  suosittelukäytänteiden luominen alueen matkailutoimijoiden välille

STRATEGISET TAVOITTEET

Tavoitteet ohjaavat toimintaamme

Yhteiset tavoitteemme on työstetty ennakkokyselyn ja työpajatyöskentelyn pohjalta.

Keuruun matkailun tavoitteet ohjaavat meitä eteenpäin ja kannustavat meitä tekemään yhteistyötä ja kehittymään samaan suuntaan.

KOHDERYHMÄ / KULUTTAJAT

Kuluttajat

Matkailijaryhmät, joista haetaan kasvua Kohderyhmät perustuvat kotimaan ja kansainvälisen matkailun kohderyhmämäärittelyyn ja taustatutkimuksiin. Kohderyhmät toimivat niin palvelutuotteistuksen kuin markkinoinnin kehittämisen ja kohdentamisen tukena. Tarkeana lapileikkaavana nakokulmana Keuruun saavutettavuus.

Kotimaan matkailijat

Kansainväliset matkailijat

KOHDERYHMÄT & SIDOSRYHMÄT / YRITYKSET

Sidosryhmät ja yritykset

Kuluttajakohderyhmien lisäksi on huomioitava sekä yritys- ja ryhmäpalvelut sekä sidosryhmät, joiden avulla voimme lisätä matkailijoiden määrää alueelle.

Ryhmäasiakkaat

Kasvua tukevat sidosryhmät

MITTAAMINEN

Strategian seurannan mittarit

Mittareiden avulla seurataan strategian toteutumista ja vaikuttavuutta. Strategiatyön jatkotyönä suositellaan luomaan Keuruulle työpajassa tehdyn työn pohjalta ja VisitJyväskylä Regionintuella selkeä mittaristo.

Lähtötason määrittäminen

Tärkeintä on määrittää lähtötaso ja asettaa tavoite, joko strategiakauden loppuun tai vuosittain seurattavaksi.Tämä vaatii tiedonhankintaa, kehittämisen tukea tai tutkimuksen tekemistä.Taulukossa olevat mittarit ovat ehdotuksia.

KEHITTÄMISEN ASKELEET & TOIMINNAN PRIORISOINTI

Pienin askelin kohti tavoitteita

Kehitystyö vaatii aikaa ja vuorovaikutusta. Työryhmät ja yritykset sopivat käytännön etenemisen, tarkemman tavoiteaikataulun ja vastuuhenkilöt vuosittain. Ensimmäiset toimenpiteet valitaan niin, että niitä päästään tekemään heti ilman uusia resursseja tai hankerahoituksia.

Yhteistyössä oppeja jakamalla kehittäminen nopeutuu. Uudet kehitys ideat kannattaa testata mahdollisimman nopeasti asiakkailla ja kerätä heiltä palautteita ja kehitysehdotuksia.

Kiitos!

Matkailustrategia 2023 – 2027

Keuruu retkeilykaupunki

– tunne yhteys